ဖိုရမ်

ဝေမျှမယ်:
အသိပေးချက်များ
အားလုံးကိုရှင်း

[စေးကပ်] ဖိုရမ်ကိုမည်သည့်ဘာသာစကားနှင့်မဆိုမည်သို့ဘာသာပြန်ရမည်နည်း


1
ခေါင်းစဉ် starter

ဖိုရမ်ကိုမည်သည့်ဘာသာသို့ဘာသာပြန်ရမည်နည်း။

ပိုင်ရှင် Kalimera.com နှင့် KalimbaForum.com

1 ဖြေ
1
ခေါင်းစဉ် starter

ဖိုရမ်ဘာသာပြန်ခြင်းအင်္ဂါရပ်ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုပြသရန်ဗီဒီယိုတိုတိုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။

ပိုင်ရှင် Kalimera.com နှင့် KalimbaForum.com

ဝေမျှမယ်: